Blog

 • Zasady prowadzenia treningów w certyfikowanych szkółkach od 4 maja

  05/05/2020

  Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa decyzją rządu od 4 maja samorządy mogą ponownie dopuszczać do użytkowania otwarte obiekty sportowe, w tym stadiony piłkarskie. Dało to zielone światło – mimo wielu ograniczeń – do powrotu do treningów młodych piłkarzy, szkolących się w szkółkach wyróżnionych gwiazdką w Programie Certyfikacji PZPN. Jak pracować w tym czasie? Przygotowaliśmy rekomendacje.Otwarcie boisk i powrót do treningów nie oznaczają powrotu do stanu sprzed „zamrożenia” polskiego sportu. Proces będzie stopniowy. Za nami dopiero pierwszy etap, zezwalający na prowadzenie zajęć w grupach nie większych niż sześcioosobowe. Informacje o najważniejszych, aktualnie obowiązujących zasadach określonych przez Ministerstwo Sportu można znaleźć POD TYM LINKIEM oraz POD TYM LINKIEM.
  Obecna sytuacja to wyzwanie dla zarządzających szkółkami piłkarskimi oraz trenerami. Jak jemu podołać? Poniżej zestaw wskazówek i rekomendacji dotyczących organizacji i prowadzenia treningów przygotowanych przez specjalistów z Polskiego Związku Piłki Nożnej.

  OBSZAR ORGANIZACYJNY
  Każdy trening dla wszystkich kategorii wiekowych musi trwać minimum 45 minut,
  z uwagi na brak możliwości organizowania zajęć dla całych drużyn zgodnie z Programem Szkolenia PZPN, prawdopodobne ograniczenia infrastrukturalne i niską frekwencję w drużynach:
  – dopuszcza się formę prowadzenia zajęć indywidualnych dla zawodników (U6-U13) -> Każdy trening musi być umieszczony w harmonogramie szkółki w systemie zarządzania szkółką jako typ - trening indywidualny. Do treningu typu indywidualnego należy dodać maksimum 6 zawodników POTWIERDZONYCH w szkółce piłkarskiej (mogą być z różnych drużyn w danej kategorii wiekowej) oraz wskazać 1 Trenera, który znajduję się w Sztabie szkoleniowym Szkółki z licencją minimum Grassroots C. Do każdego treningu należy obowiązkowo załączyć konspekt treningowy. W systemie zarządzania szkółką prosimy o zaktualizowanie planów treningowych dla poszczególnych kategorii wiekowych na jeden miesiąc w przód – kolejna aktualizacja może nastąpić według rozwoju sytuacji w kraju,
  – rekomendujemy organizowanie tylu treningów, na ile logistyka oraz wola rodziców pozwalają, w związku z tym nie zostają wyznaczone dla zawodników minimalne liczby jednostek treningowych w mikrocyklu do odwołania.
  Powyższe oznacza to, że organizacja treningu musi być skrupulatnie zaplanowana, a jego czas maksymalnie wykorzystany, pamiętając, że jakość i merytoryka muszą być na najwyższym poziomie,
  rekomendujemy, żeby każdy z zawodników przychodził na trening ze swoją piłką,
  konspekt zajęć treningowych można wysłać zawodnikom drogą mailową przed treningiem, aby mogli zapoznać się z treścią, co przyśpieszy organizację w trakcie samego treningu,
  zajęcia należy przygotować (rozstawienie sprzętu) przed przybyciem zawodników,
  wszelka reorganizacja ćwiczeń, zbieranie czy przestawianie sprzętu treningowego jest w gestii trenera i tylko on może przenosić sprzęt treningowy między stacjami treningowymi,
  planowanie treningu (środki treningowe) musi uwzględniać minimum 2-metrowe odległości pomiędzy zawodnikami w trakcie trwania treningu jak i przed i po jego zakończeniu,
  w przypadku ograniczonego czasu treningu (skrócenie zajęć ze względów logistycznych), aby wykorzystać go maksymalnie, należy szczególnie wziąć pod uwagę organizację środków treningowych:
  – przejścia pomiędzy ćwiczeniami,
  – stacjami,
  – czas wypoczynku (picie – każdy ze swoim napojem w innym wyznaczonym sektorze)
  – czas wymiany grup z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
  w przypadku skróconego czasu treningu, należy tak dobrać środki treningowe, by były one proste, nie wymagające dłuższych objaśnień,
  do minimum skrócić należy czas związany z omawianiem treningu, podsumowaniem. Dobrym rozwiązaniem może być tu telekonferencja, podczas której możemy omówić odbyty trening.

  OBSZAR MERYTORYCZNY
  Pamiętamy, że:
  1. Jakość i merytoryka zajęć muszą być na pierwszym miejscu. Nie pośpiech!
  2. Budujmy środki treningowe, których Zawodnik sam nie zrobi w domu. A więc – zadania w parach, małych grupach (podania, kombinacje, dośrodkowania, gry bez kontaktowe itp.). Ćwiczenia typu żonglerki, slalomy, motoryka mogą być zalecane w ramach pracy domowej.
  Sugerowane formy organizacyjne w treningu piłkarskim to:
  forma obwodów stacyjnych – technika w parach lub grupach,
  ćwiczenia w parach, małych grupach,
  gry i zabawy bezkontaktowe,
  forma ścisła z elementami percepcji.
  Dodatkowo rozpiski z treningiem indywidualnym, w przypadku skrócenia treningów lub zmniejszenia ich ilości w mikrocyklu tygodniowym.

  Ważne elementy w treningu piłkarskim (FILARY SZKOLENIA)
  Intensywność – maksymalnie należy wykorzystać czas pracy podczas treningu, na co duży wpływ ma dobra organizacja jednostki treningowej i właściwy dobór środków treningowych. Pamiętajmy o przejrzystości dla Zawodników środków treningowych, szybkim przejściu od ćwiczenia do ćwiczenia, czasie wypoczynku (picie w jednym miejscu) i krótkim, konkretnym instruktażu,
  Szczegółowość / indywidualizacja – biorący pod uwagę małą liczbę zawodników trener ma znakomitą możliwość do obserwacji zawodnika i przekazywania mu właściwych komunikatów zwiększających efektywność pracy,
  Mentalność – dzięki małej liczbie zawodników, trener ma możliwość do bliższego kontaktu z każdym z zawodników z osobna. Oznacza to większe upodmiotowienie każdego z podopiecznych i przekazanie mu wielu motywujących uwag, które szczególnie młodsi zawodnicy mocno potrzebują,
  Współpraca – budujmy środki treningowe z piłką, wymagające współpracy. Zadania indywidualne mogą być wykonywane w domu.

  REKOMENDACJE TRENINGOWE DLA CERTYFIKOWANYCH SZKÓŁEK
  1. Przeprowadzanie możliwie jak największej liczby treningów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
  2. Wyznaczanie „zadań domowych” – zaczerpniętych z treści treningu (weryfikacja na następnych zajęciach) w sytuacji zmniejszonej liczby treningów grupowych,
  3. Planowanie pracy treningowej maksymalnie na 1 miesiąc w przód z uwzględnieniem celów szkoleniowych wynikających z planu szkolenia oraz nowych warunków pracy,
  4. Organizacja telekonferencji z zawodnikami w celu szkolenia pod kątem rozwoju inteligencji piłkarskiej, wiedzy oraz mentalności.